ČO SI V BARDEJOVE TREBA POZRIEŤ? (DREVENÉ KOSTOLÍKY)

ČO SI V BARDEJOVE TREBA POZRIEŤ? (DREVENÉ KOSTOLÍKY)
V týchto dňoch, keď má mnoho z nás tú pokornú a zároveň sviatočnú náladu sa mi samé vnucuje písať o duchovných záležitostiach. Prehliadka jedinečných drevených kostolíkov v našom okolí (aj keď iba  z nadšeného turistického záujmu) sa dá isto považovať za duchovnú záležitosť.
Hej, doba je mizerná. Ale ona možno taká bola aj bude. Záleží ,ako sa na to pozrieme. Ale aj vtedy dávno si naši prarodičia aj napriek všetkým trápeniam našli spôsob ako vybudovať miesto, kde nájdu pokoj, útechu a možno aj nádej.  Postavili svoj chrám. Vysoko na kopec družne a bez nároku na odmenu vláčili zruby, fúrikovali hlinu a majstri spojili umenie i zručnosť. Bolo to ľahké? Ťažké? Bolo to iné. Iné ako teraz. Snáď neurazí nikoho, keď napíšem, že to bolo viac úprimné, viac spontánne. Pri pohľade na tieto kostolíky nenachádzam vypočítavosť a sumarizovanie, ale odovzdanosť.
Poďte si aj vy pozrieť, čo nám bolo zanechané – jedinečné dedičstvo a možno až posolstvo našich predkov. Honosa ani luxus tam nie je. To si do hrobu nikto nevezme. Je tam pocit. Sami zistite, aký.
Vedeli ste, že…?
Na Slovensku sa zachovalo 59 z okolo 300 drevených sakrálnych stavieb – 42 cerkví (38 gréckokatolíckych a 4 pravoslávne), 11 rímskokatolíckych kostolov a 6 evanjelických artikulárnych chrámov. Z nich 27 bolo v roku 1968 vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku a v okolí Bardejova sa nachádza 7 takýchto skvostov, dva sú v Skanzene v Bardejovských Kúpeľoch (Zboj, Mikulášová).
Naozaj výnimočných je osem drevených chrámov Karpatského oblúka, ktoré v roku 2008 zapísali do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO: rímsko-katolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku, kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej.
Kostolíky sú jedinečným príkladom stretu dvoch kultúr – východnej a západnej, ako aj byzantskej a latinskej. Medzi najstaršie chrámy patria gotickým slohom ovplyvnené rímskokatolícke kostoly. Také nájdeme napr. v okrese Bardejov. Jedinečné sú tiež evanjelické artikulárne kazateľské chrámy s pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Na východnom Slovensku stojí tretí typ sakrálnych drevených stavieb – pravoslávne kostoly, ktoré boli pôvodne grécko-katolícke.
Každý z týchto chrámov je jedinečný a výnimočný niečím iným. Všetky však majú interiér rozdelený na tri základné časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu. Objekty sú postavené výlučne z dreva (zrubové stavby) bez použitia jediného klinca. Vo väčšine chrámov sa pravidelne konajú bohoslužby.
Prehľadný zoznam kostolíkov v okolí Bardejova aj informácie o nich nájdete na http://bardejov.travel/sk/je_obklop…
Do „okienka šariščiny“ si nemôžem odpustiť túto hlášku:
„Chodzeňe do koscela z tebe neurobi krescana, bo ani chodzene do garaže z tebe neurobi auto.“ (Billy Sunday)

„Chodenie do kostola z teba neurobí kresťana, lebo ani chodenie do garáže z teba neurobí auto.“ (Billy Sunday)

vytvorila BECREA - tvorba web stránok Bardejov