Čo si v Bardejove treba pozrieť? (Židovské suburbium)

Home / Pre turistov / Čo si v Bardejove treba pozrieť? (Židovské suburbium)

Čo si v Bardejove treba pozrieť? (Židovské suburbium)

Čo si v Bardejove treba pozrieť? (Židovské suburbium)
Čo si v Bardejove treba pozrieť? (Židovské suburbium)
Čo si v Bardejove treba pozrieť? (Židovské suburbium)
Čo si v Bardejove treba pozrieť? (Židovské suburbium)

Štartujem sľúbené príspevky o zaujímavostiach v našom okolí. Chcem začať tým prvým, čo vidieť pri pohľade z okien nášho penziónu –

Židovské suburbium v Bardejove

Areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú UNESCO zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti. V posledných rokoch prebehlo reštavrovanie vzácnych malieb, ktoré bolo tento rok ocenené cenou CE-ZA-AR. Areálom vás prevedie len sprievodca, nakoľko pre verejnosť nie sú otváracie hodiny. V prípade záujmu vám radi odovzdáme kontakt.

Vedeli ste, že…?
  • Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v jeho okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov.
  • V roku 1940 žilo v meste 2 441 Židov (28,7 percenta z celkového počtu obyvateľov), využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne.
  • Počas druhej svetovej vojny však na Slovensku zlyhali morálne, politické aj náboženské elity, čo znamenalo odsun tisícov Židov z mesta. Väčšina z nich sa z koncentračných táborov nikdy nevrátila.
  • Preto dávam do pozornosti aj Pamätník holokaustu v Bardejove, susediaci so Židovským suburbiom, vznikol ako posvätné miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám tvoriacim prekvitajúcu židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už viac neexistuje.
vytvorila BECREA - tvorba web stránok Bardejov