Čo robiť v Bardejove v jeseni? (Partizánske zákopy a tajný lazaret)

Čo robiť v Bardejove v jeseni? (Partizánske zákopy a tajný lazaret)
Čo robiť v Bardejove v jeseni? (Partizánske zákopy a tajný lazaret)
Čo robiť v Bardejove v jeseni? (Partizánske zákopy a tajný lazaret)
Čo robiť v Bardejove v jeseni? (Partizánske zákopy a tajný lazaret)

Čo robiť v Bardejove v jeseni?

Kto si myslí, že Bardejov je najkrajší len v lete, mýli sa. Bardejov to nie sú len hradby a námestie.  Skúste ešte využiť možnosť vidieť posledný krát v tomto roku oranžovo červené lístie, aj keď už možno iba na zemi, a prejdite sa našimi lesmi. Už sme vám ukázali rôzne možnosti turistiky v čergovských,  či busovských horách a lesoch, ale nikde tam ste nemali možnosť nazrieť do zákopov, kde partizáni bránili náš kraj pred Nemcami vo vojnových rokoch. Rovnako ste na potulkách po tomto kraji nemohli vidieť tajnú poľnú provizórnu nemocnicu ukrytú v lese pred Nemcami.

Ukážte priateľom, kde sa naši starí otcovia obetavo a hrdinsky snažili zabrániť Nemcom obsadeniu územia a chránili tak nie len svoje rodiny ale i národ.

Partizánske zákopy v Čergove

Čergovské stredisko diania partizánskych bojov bol vojenský tábor v blízkosti obce Kríže a Livov, kde v lesoch nájdete pozostatky zákopov, zrekonštruované zemľanky, odkiaľ mali partizáni dobrý výhľad k prístupovej ceste do obce. Smerové tabule vedú k dvom zákopom. Približne 200 metrov pred obcou Kríže ( na pravej strane prístupovej cesty do obce ) je inštalovaná informačná tabuľa s mapou, v ktorej sú zakreslené prístupové trasy. K jednotlivým zákopom vás na prístupových trasách budú navigovať smerové šípky. Od informačnej tabule pri ceste sú „horné“ zákopy so zemľankou vzdialené 400 metrov (treba ísť napravo a vojsť do zákopov a asi po 20 metroch naľavo je bunker. „Dolné“ zákopy sú vzdialené 250 m.

Tajný partizánsky lazaret

Utajovaná provizórna nemocnica ukrytá v lese sa stala výnimočným javom nie len v našom okrese, ale v celej republike.

Keď sa v r. 1944 Nemci sústredili na boj proti partizánom v okolí Čergova, miestni obyvatelia skrývali a ošetrovali ranených partizánov v tajnom, narýchlo zhotovenom lazarete. Nemci však domy a horáreň aktivistov z obce vypálili a vzali 29 mužov do koncentračného tábora (odtiaľ sa ich vrátilo len 12). Lazaret bol hneď na to takmer rozobratý. Dnes však na mieste stojí znova v rovnakej podobe, aby pripomínal mladším generáciám obetavosť a odhodlanosť ľudí túžiacich po slobode v časoch vojny.

Ďalšie tipy na výlety v Bardejove

s vojenskou tématikou nájdete tu alebo už keď budete na Čergove a budete mať chuť na krásny výhľad, skúste ešte rozhliadnu Žobrák, o ktorej sme písali tu.

Zdroj galéria: hiking.sk (Henrich Tomáš) a KST Bardejov.

vytvorila BECREA - tvorba web stránok Bardejov